www.interhygiene.de

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zwalczanie pasożytów
INTERKOKASK®

Środek dezynfekcyjny szerokiego zastosowania
przeciwko oocystom kokcydii, jajom nicieni,
bakteriom, grzybom i wirusom.


interkokask
 • Skuteczność przeciwko oocystom kokcydii oraz jajom nicieni potwierdzona przez DGV
  (Deutsche Verterinärmedizinische Gesellschaft – Niemiecki 
  Związek Lekarzy Weterynarii) (Zaświadczenie z 01.06.2011)
 • baza substancji czynnej: p-Chlor-m-Kresol
 • baua Reg.-Nr: N- 15423


 

Nr produktu
jednostka opakowania
15001D 10 x 1-kg-butelka
15010D 10-kg-Karnister
15120D 120-kg-beczka
15100D 1000-kg-IBC
Zakres działania
Metoda badania Koncentracja środka Czas ekspozycji

Jaja nicieni

DVG
2% 2 godziny
Oocysty kokcidii DVG 4% 2 godziny
Bakterie EN 1656
wysokie obciążenie 10°C
1% 30 minut
Bakterie EN 14349
wysokie obciążenie 10°C
1%
30 minut
Grzyby (drożdże)
EN 1657
wysokie obciążenie 10°C
2% 30 minut
Grzyby EN 1657
wysokie obciążenie 10°C
3% 30 minut
Mykobakterie
EN 14204
wysokie obciążenie 10°C
1% 60 minut
Clostrydie
EN 13704
wysokie
obciążenie 10°C
4% 60 minut
Wirusy EN 14675
niskie obciążenie 20°C
4% 30 minut


Pewnie stosować środki biobójcze. Przed użyciem należy przeczytać oznaczenia i informacje o produkcie.