www.interhygiene.de

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zwalczanie much
INTERLARVTOX®

Do zwalczania czerwów
muchy w gnoju,
gnojówce oraz ściółce

interlarvatox

  • zwalcza muchy już w stadium larwalnym
  • ekonomiczny, ponieważ o wysokiej koncentracji
  • butelka o pojemności 500 ml wystarcza na około 200 m²
  • może być stosowany w zasiedlonych budynkach inwentarskich (np. dla drobiu, bydła lub trzody chlewnej)
  • substancja czynna: heksaflumuron
  • baua Reg.-Nr: N- 14496

 

 

Nr produktu
jednostka opakowania
34500D 10 x 500-ml-butelka

Pewnie stosować środki biobójcze. Przed użyciem należy przeczytać oznaczenia i informacje o produkcie.